Promotie Workum I Ondernemersvereniging Workum I Workum I Samen sterk ondernemen I Protocol voor het Ondernemersfonds Workum

 • Stacks Image 393
 • Stacks Image 399
 • Stacks Image 395
 • Stacks Image 397
 • Stacks Image 401
Stacks Image 465
Stacks Image 473
Stacks Image 477

Promotie Workum

▼ Promotie Workum

Promotie Workum
Workum heeft een levendige binnenstad met vele ondernemers: winkeliers, horeca- en verblijfsrecreatie en watersport.

Promotie Workum is een commissie van de Ondernemersvereniging Workum. Ze vindt haar oorsprong als winkeliersvereniging, maar na het verdwijnen van de toenmalige VVV heeft zij ook toeristische aspecten naar zich toe getrokken in de vorm van een Stichting. Vanaf de start van de Ondernemersvereniging in 2017 is in gezamenlijkheid besloten de krachten te bundelen en verder te gaan als commissie van de Ondernemersvereniging Workum.
Doel van de Commissie
 • Het bevorderen van een levendige en bedrijvige binnenstad, door de organisatie van diverse activiteiten zodat er een goed ondernemersklimaat ontstaat.
 • Bundelen van toeristische informatie voor toeristen in en rondom Workum.
Voorbeelden van activiteiten
 • Plaatsen van Bloempiramides in de binnenstad
 • Organiseren van diverse muzikale en culturele activiteiten in de zomerperiode: muziek op de merk, straatartiesten, draaimolens e.d.
 • Bijdragen in activiteiten, zoals (live) muziek bij diverse Elfstedentochten
 • Posters met toeristische zomeractiviteiten
 • Plattegronden
 • Winterfair
 • Winterverlichting in binnenstad
 • Opzetten van Workumer Wintermunt
 • Intocht Sinterklaas, pietenpuzzel, Bezoek van piet aan huis
 • Winterse activiteiten zoals arrenslee met kerstman, levende sneeuwpoppen, muziek in het centrum e.d. 
 • Zitting in gezamenlijke werkgroepen met OVW / Plaatselijk Belang.
 • Nauwe contacten met Workum.nl
Donateurs
Om genoemde activiteiten te organiseren vraagt de commissie haar donateurs een vrijwillige bijdrage van € 150. Het gezamenlijke budget geeft een basis voor onze activiteiten. Daar waar nodig vragen we extra geld aan uit het Ondernemersfonds SWF (postcodegebied Workum).
Werkgroepen
Voor de omvangrijke projecten /activiteiten zijn werkgroepen samengesteld die bestaan uit vrijwilligers, commissieleden of belanghebbenden.
 • Werkgroepen Intocht Sinterklaas
 • Werkgroep Winterfair
 • Werkgroep Najaarsactie
 • Werkgroep Zomer in Workum
 • Zitting in de werkgroep Parkeren
 • Zitting in de werkgroep Súderseeleane.
Commissie Promotie Workum
Commissie Promotie Workum vergadert maandelijks en bestaat uit:
 • Tineke Yntema (voorzitter)
 • Jolanda Galema (penningmeester)
 • Tjitske Gietema
 • Romee de Jong
 • Hector Horacio
 • (Klara Gerrits Herder)
Stacks Image 481
Stacks Image 487
Stacks Image 490
Stacks Image 54

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van externe social media als Facebook en Twitter. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring