Commissies I Ondernemersvereniging Workum I Workum I Samen sterk ondernemen

  • Stacks Image 388
  • Stacks Image 390
  • Stacks Image 392
  • Stacks Image 395
  • Stacks Image 401
Stacks Image 517
Stacks Image 525
Stacks Image 529

Commissies

▼ Commissies

Organogram Ondernemersvereniging Workum
Stacks Image 559

Commissies

Commissie Promotie Workum
Tineke Yntema - Voorzitter
Jolanda Galema - Penningmeester
Petra Jenema
Tjitske Gietema
Remco Folkerts
Hiske Attema
Commissie Ondernemersfonds Workum
Marita Jansen - Voorzitter
Arjan Galema
Janet Robijns
Jorn Ennik
Klaas Jan Tijtsma
Henk Miedema
Yvon Konijn
Commissie Handel en Industrie
Arjan Galema
Ingrid Adema
Jacoba Landman
Minne Okkema
Henk Miedema
Jorn Ennik
Commissie Versterken Friese IJsselmeerkust
Frank van het Reve
Gerard Sijrier
Rob Beute
Afke Visser
Nico Hoogland
Henk Miedema
Reinier Persenaire
Commissie Toerisme
Frank de Haan
Frank van het Reve
Arjan Jenema
Tineke Yntema
De OVW op Facebook
Stacks Image 533
Stacks Image 539
Stacks Image 542
Stacks Image 434

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van externe social media als Facebook en Twitter. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring